Vakuové vypínače

ABM Intra / Produkty / Vakuové vypínače / Vakuový vypínač VB4-S-30 – vnitřní provedení

Vakuový vypínač VB4-S-30 – vnitřní provedení

Úvod

Vakuový vypínač VB4-S-30 je vysokonapěťové zařízení, spínací přístroj pro venkovní instalaci. Používají se pro spínání vn obvodů v běžných a nouzových provozních režimech při výrobě a distribuci elektrické energie, při jištění kabelů, venkovního vedení nebo transformátorových stanic.

Provedení

Rozměry


Jmenovité hodnoty

Shoda s normami

Vypínač zachovává své parametry v rozmezí norem a požadavků, stanovených v IEC 62271-100; IEC 62271-1 během svého provozu.

Typový test pro tento vypínač vydala laboratoř s mezinárodní akreditací ICMET Craiova.

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář

Ke stažení