Vakuové vypínače VB4-S-10

Vakuové vypínače VB4-S-10

Úvod

Vypínač VB4-S s pružinovým a motorovým pohonem je určen k použití ve skříňových rozvaděčích (RS) středního napětí pro vnitřní a vnější instalaci a také k náhradě přepínačů s vyčerpanou životností v RS a prefabrikovaných rozvodnách, vyrobených v minulých letech.

Vypínač je spínací přístroj plně připravený z výroby, skládající se z pláště, tří pólů a vestavěného mechanismu pružinového a motorového pohonu.

Vnitřní vakuové vypínače VB4-S s pružinovým pohonem jsou určené zejména pro přepínání obvodu v běžných a nouzových provozních režimech třífázových sítí AC 50/60 Hz a pro jmenovité napětí 17,5 kV.

Provedení

Jednotlivé komponenty vypínače jsou vyobrazeny na následujícím obrázku

Rozměry

Vakuový vypínač Maximální celkové rozměry (mm)
VB4-S jmenovité napětí 10 kV P H a b c d
Jmenovitý proud 630 … 1250 A 150 205 450 410 430 215
Jmenovitý proud 1600 … 2000 A 210 310 570 440 430 215
Jmenovitý proud 2500 … 3150 A 275 310 750 450 430 240

Jmenovité hodnoty

Jmenovité napětí, [kV] 10
Nejvyšší provozní napětí, [kV] 17,5
Jmenovitý proud, [A] 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Jmenovitý vypínací proud, [kA] 20; 31,5; 40
Jmenovitý proud tepelné odolnosti po dobu 3 s, [kA] 20; 31,5; 40
Jmenovitý proud elektrodynamické odolnosti, [kA] 50; 80
Jmenovité zkušební rázové napětí, [kV] 75
Jmenovité zkušební napětí při síťovém kmitočtu, [kV] 28
Jmenovité napětí řídících obvodů, [V] 110, 220
> při střídavém proudu 110,22
> při stejnosměrném proudu 110, 220
Rozpětí provozního napětí v řídících obvodech, [% Un]
> pro napájecí a řídící obvody 0,85…1,1
> pro elektromagnety vypnutí stejnosměrného proudu 0,7…1,1
> pro elektromagnety vypnutí střídavého proudu 0,65…1,2
Pokles výkonu elektromagnetů zapnutí a vypnutí, při stejnosměrném a střídavém proudu [VA/W] 250
Vlastní doba zapnutí max., [s] 0,07
Doba úplného vypnutí max., [s] 0,045
Doba vlastního vypnutí max., [s] 0,015
Doba natahování pružiny max., [s] 15
Nesoudobost pólů vypínače max., [s]
– při zapnutí 0,01
– při vypnutí 0,005
Jmenovitý provozní cyklus O – 0,3s – CO – 180s – CO
Počet spínacích cyklů:
> při jmenovitých proudech 30000
> při zkratových proudech od 30% do 60% 200
> při zkratových proudech od 60% do 100% 100
Počet mechanických spínacích cyklů 100 000
Vzdálenost mezi kontakty, [mm] 205; 310
Vzdálenost mezi póly, [mm] 15011; 2102; 2753
Vnější rozměry, [mm]:
> šířka 450; 570; 620; 750
> hloubka 412; 448
> výška 482; 637
Hmotnost vypínače, [kg]: 70 + 260

1 -při proudech 630; 1250A

2 -při proudech 1600A a více

3 -při proudech 2000A a více

Provozní podmínky

  • nadmořská výška: do 1000 m
  • nejvyšší provozní teplota vzduchu: +40°C
  • nejnižší provozní teplota vzduchu: -25°C

Při nižší teplotě jsou nutné ohřívače vzduchu v KRU nebo v prostoru, ve kterém se nachází rozvodné zařízení s vypínačem VB4-S.

  • relativní vlhkost vzduchu max. 98 % při teplotě +25°C s kondenzací vlhkosti > okolní prostředí: bez nebezpečí výbuchu, druh atmosféry II

Shoda s normami

Vypínač zachovává své parametry v rozmezí norem a požadavků, stanovených v IEC 62271-100; IEC 62271-1 během svého provozu.

Typový test pro tento vypínač vydala laboratoř s mezinárodní akreditací CESI S.p.A., MILANO.

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář