Vakuový vypínač VB4-S-30 – venkovní provedení

Vakuový vypínač VB4-S-30 – venkovní provedení

Úvod

Vakuový vypínač VB4-S-30 je vysokonapěťové zařízení, spínací přístroj pro venkovní instalaci. Používají se pro spínání vn obvodů v běžných a nouzových provozních režimech při výrobě a distribuci elektrické energie, při jištění kabelů, venkovního vedení nebo transformátorových stanic.

Provedení

Vakuový vypínač VB4-S-30 s pružinovým pohonem ( dále jen “vypínač“), s porcelánovou izolací, je připevněn na ocelové základně pro přímou montáž v otevřeném prostoru. Tři póly vypínače jsou mechanicky spojeny a provozovány pomocí jednotného pohonu.

Vypínače jsou určeny zejména pro spínání elektrických obvodů v běžných a nouzových provozních režimech třífázových sítí AC 50/60 Hz o jmenovitém napětí 35 kV.

Pružinový pohon vypínače je umístěn v odděleném bloku. Pohon vypínače nepotřebuje žádnou údržbu po celou dobu provozu.

Vypínač je dodáván kompletně smontovaný, seřízený a otestovaný. Během provozu není nutné žádné seřizování.

Pracovní poloha vypínačů je svislá. Připouští se odchylka do 5° od svislé polohy na libovolnou stranu.

Vypínač je určen k provádění následujících úkonů:

  • operativní dálkové zapnutí a vypnutí napětí s parametry uvedených v tabulce
  • manuální operativní a neoperativní zapnutí, také při nepřítomnosti napětí pro napájení pohonu za pomoci akumulované energie pružiny pro zapnutí přívodu
  • manuální operativní a neoperativní vypnutí
  • automatické opětovné zapnutí
  • vypnutí a zapnutí při zkratových proudech s parametry uvedených v tabulce

Rozměry

Samostatný vypínač bez nosné konstrukce.

Vypínač je možno dodat včetně nosné konstrukce.

Jmenovité hodnoty

Elektrické parametry: Hodnoty
Jmenovité napětí, kV 35
Jmenovitá frekvence, Hz 50
Nejvyšší provozní napětí, kV 40,5
Jmenovitý proud 1600,2000,2500
Jmenovitý vypínací proud, kA 25; 31,5
Jmenovitý zapínací proud, kA 62,5
Jmenovité zkušební napětí průmyslové frekvence, kV :

– v hlavním obvodu

– v pomocném obvodu

95

2

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu, kV 190
Napětí zapínací cívky, 50Hz AC, V 110, 220
Napětí vypínací cívky, 50Hz AC, V

110, 220
Napětí vypínací cívky ą2, 50Hz AC, V 110, 220
Napětí vypínací cívky ą3, DC, V 24
Jmenovité napětí motoru, AC/DC, V 110, 220
Mechanické parametry:
Počet pólů

3
Počet vakuových komor na pólů 1
Doba vypínání, ms <100
Doba zapínání, ms <100
Zapínání elektrické / manuální
Vypínání elektrické / manuální
Stupeň ochrany IP 55
Životnost vypínačů max. (let) 25*
Obrysové rozměry, mm 1954 x 1950
Plná váha, max., kg 640
Odolnost:
Možný počet spínacích cyklů při jmenovitém proudu 10000
Mechanická odolnost – počet cyklů 20000
* pokud do této doby nejsou vyčerpány zásoby mechanické odolnosti nebo spínací odolnosti.

Shoda s normami

Vypínač zachovává své parametry v rozmezí norem a požadavků, stanovených v IEC 62271-100; IEC 62271-1 během svého provozu.
Typový test pro tento vypínač vydala laboratoř s mezinárodní akreditací ICMET CRAIOVA.

Poptávkový formulář

Poptávkový formulář